Doradztwo podatkowe

W ramach stałej i doraźnej obsługi oferujemy:

Doradztwo podatkowe i prawne dotyczące działalności gospodarczej oraz najmu w tym m.in.:

 • bieżącą obsługę prawnopodatkową osób fizycznych, spółek cywilnych i spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie i występowanie w imieniu podatników do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej z wnioskami o tzw. Interpretacje indywidualne,
 • występowanie w imieniu podatnika przed urzędami i sądami,
 • udzielanie informacji, wyjaśnień, porad i konsultacji, sporządzanie opinii i ekspertyz prawno – podatkowych,
 • doradztwo ekonomiczne i finansowe,
 • kontrola poprawności rozliczeń podatkowych – audyt podatkowy, kontrola wewnętrzna,
 • reprezentacja podatnika przed organami podatkowymi (udział w postępowaniu kontrolnym, wyjaśniającym i podatkowym),
 • sporządzanie zapytań, zażaleń, podań i innych pism urzędowych (w tym odwołań od decyzji i postanowień w sprawach podatkowych),
 • reprezentowanie klienta w prowadzonych postępowaniach zapewniając kompleksową obsługę, oraz pełną dyskrecję.

 

 Nasze usługi obejmują swym zakresem m.in.

 • identyfikację i analizę zagrożeń, udział w przesłuchaniach, oględzinach i innych czynnościach postępowania, składanie pism procesowych, środków zaskarżenia, udział w rozprawach sądowych,
 • oferujemy także kompleksowe doradztwo podatkowe dla osób prywatnych,
  w szczególności doradztwo w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) , podatku od towarów i usług (VAT), podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) dotyczące m.in:

  opodatkowania dochodów z najmu, dzierżawy itp.
  opodatkowania/zwolnienia przychodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych,
  opodatkowania dochodów z zagranicy,
  opodatkowania/zwolnienia otrzymanych darowizn i spadków,
  uzyskania interpretacji podatkowych,
  sporządzania deklaracji i zeznań rocznych.

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.