Kancelaria

Witamy na stronach naszej toruńskiej Kancelarii.

Zaufało nam już wiele firm i z satysfakcją możemy stwierdzić, że nigdy tego zaufania nie zawiedliśmy.

"Ignorantia iuris nocet" – nieznajomość prawa szkodzi

Ta przytoczona na wstępie znana łacińska paremia wypowiedziana przez Paulusa już w III wieku mimo upływu blisko XVIII stuleci ciągle jest aktualna. Przypomina nam o konieczności przestrzegania obowiązującego prawa. Nikt bowiem nie może uniknąć odpowiedzialności tylko dlatego, że jego działania bądź ich brak wynikają z nieświadomości ciążących na nim obowiązków. Gąszcz ciągle zmieniających się przepisów powoduje też niejednokrotnie, że pomimo należnych nam praw nie korzystamy w pełni z przysługujących nam ulg, zwolnień, odszkodowań czy innych przywilejów, tylko dlatego, że nie mamy świadomości ich istnienia. Z tego powodu bez względu na to, czy prowadzimy znacznych rozmiarów działalność gospodarczą, małą jednoosobową firmę, czy jesteśmy tzw. osobą fizyczną, potrzebujemy czasami wsparcia popartego wiedzą i doświadczeniem. To właśnie zadaniem naszej Kancelarii jest niesienie takiego wsparcia, a troska o Wasze bezpieczeństwo prawne i finansowe naszym nadrzędnym celem. Naszą filozofią jest indywidualne podejście do klienta, najwyższa staranność oraz profesjonalizm przy realizacji usług.

Gwarantujemy
  • bezwzględne przestrzeganie tajemnicy zawodowej
  • wiarygodność informacji
  • działanie zgodnie z literą prawa i w oparciu o kodeks etyki zawodowej
  • maksymalizację bezpieczeństwa podatkowego i prawnego
  • rzetelność i efektywność działania

Zapewniamy pełną odpowiedzialność za nasze usługi gwarantowaną zawartymi umowami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.