Aktualności

 • 05-03-2014
  PRZEKAŻ 1% PODATKU ORGANIZACJOM POŻYTKU PUBLICZNEGO.

  KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJOM?

  - podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
  - podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  - podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

  1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę.

  JAK PRZEKAZAĆ 1%

  1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.

  1% podatku można przekazać dowolnej organizacji pożytku publicznego, która posiada status OPP zgodnie z wykazem organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku, za który dokonuje się rozliczenia.

  Z listą organizacji pożytku publicznego można zapoznać się m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

  2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) 

  Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.

  Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45 ust. 5c ustawy o pdof).

  Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

  Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka ?Informacje uzupełniające? (poz. 132-134 ? PIT-28, poz. 308 - 310 ? PIT-36, poz. 108 ? 110 ? PIT-36L, poz. 127 ? 129 ? PIT-37, poz. 61 ? 63 ? PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;

  Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134 ? PIT-28, poz. 310 ? PIT-36, poz. 110 ? PIT-36L, poz. 129 ? PIT-37, poz. 63 ? PIT-38).

  3. Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

  Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. 

  Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

  Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

  1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

  Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował ?za duży? 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze ? wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy ?weźmie? różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

  żródło: ngo.pl

Przydatane linki

 • www.krdp.pl - Krajowa Rada Doradców Podatkowych
 • www.kujawsko-pomorski.kidp.pl - Kujawsko-Pomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
 • www.mf.gov.pl - Ministerstwo Finansów
 • www.ms.gov.pl – Ministerstwo Sprawiedliwości
 • www.doradcyprawni.org – Stowarzyszenie Doradców Prawnych
 • www.lex.com.pl – Polski Serwer Prawa
 • www.nsa.gov.pl - Naczelny Sad Administracyjny
 • www.trybunal.gov.pl/OTK/otk_dpr.htm - Orzecznictwo TK
 • www.sn.pl/orzecznictwo/index.html - Orzecznictwo SN
 • www.sejm.gov.pl - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 • www.polskieustawy.com - Polskie Ustawy
 • www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl - Izba Skarbowa w Bydgoszczy
 • www.pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy
 • www.gis.gov.pl - Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • www.giih.gov.pl - Inspekcja Handlowa
 • www.uokik.gov.pl - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • www.wetgiw.gov.pl - Inspekcja Weterynaryjna
 • www.federacja-konsumentow.org.pl - Federacja Konsumentów
 • www.skp.pl -Stowarzyszenie Konsumentów Polskich
 • ec.europa.eu
 • www.zus.pl - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • www.cc.unet.pl- Centrum Certyfikacji-Internetowy serwis dla płatników składek
 • www.firmowy.com.pl" Katalog Firm
 • www.katalogbiznesu.pl" Katalog Firm"
 • katalog.dla-firm.pl" katalog firm